پالایشگاه اصفهان

مقالات مهندسی نفت-مقالات مهندسی شیمی-مقالات مهندسی پتروشیمی-مقالات مهندسی مکانیک

ایمنی (Safety)

                                          
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یکم اسفند ۱۳۸۸ساعت 16:36  توسط دانشجو  | 

گزارش کارآموزی مطلب10

+ نوشته شده در  شنبه یکم اسفند ۱۳۸۸ساعت 16:35  توسط دانشجو  | 

گزارش کارآموزی مطلب9

+ نوشته شده در  شنبه یکم اسفند ۱۳۸۸ساعت 16:34  توسط دانشجو  | 

گزارش کارآموزی مطلب 8

+ نوشته شده در  شنبه یکم اسفند ۱۳۸۸ساعت 16:33  توسط دانشجو  | 

گزارش کارآموزی مطلب6

+ نوشته شده در  شنبه یکم اسفند ۱۳۸۸ساعت 16:32  توسط دانشجو  | 

گزارش کارآموزی مطلب7

+ نوشته شده در  شنبه یکم اسفند ۱۳۸۸ساعت 16:32  توسط دانشجو  | 

گزارش کارآموزی مطلب5

+ نوشته شده در  شنبه یکم اسفند ۱۳۸۸ساعت 16:31  توسط دانشجو  | 

گزارش کارآموزی مطلب4

+ نوشته شده در  شنبه یکم اسفند ۱۳۸۸ساعت 16:29  توسط دانشجو  | 

گزارش کارآموزی مطلب3

+ نوشته شده در  شنبه یکم اسفند ۱۳۸۸ساعت 16:28  توسط دانشجو  | 

گزارش کارآموزی مطلب 2

+ نوشته شده در  شنبه یکم اسفند ۱۳۸۸ساعت 16:27  توسط دانشجو  | 

گزارش کارآموزی

 

دانشکده فنی مهندسی

 رشته مهندسی شیمی صنایع پتروشیمی

 

 

گزارش کارآموزی:

 

پالایشگاه اصفهان واحد آیزوماکس

 

استاد راهنما:

........

 

تهیه کننده:

 

مهندس نصری

 

 

شماره دانشجوئی:

 

.......

 

 

تابستان 88


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یکم اسفند ۱۳۸۸ساعت 16:24  توسط دانشجو  |